NINA SMOLARZ

Fotografka. Dziennikarka. Kuratorka.

O projekcie

W trakcie prowadzonych licznych kwerend na temat gdańskiego środowiska artystycznego, skupiając się przede wszystkim na dekadzie lat 80. i 90., zespół Fundacji wielokrotnie spotykał się z nazwiskiem Niny Smolarz, Niny Smolarz-Figlarowicz, Niny Smolarz-Boguckiej. Nina jako ważna postać Kroniki Studenckiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej w latach 60. Nina jako współautorka kilku cykli fotograficznych ze swoim pierwszym mężem, Stefana Figlarowicza. Nina współtworząca wystawy sztuki w przestrzeniach użyczonych przez kościół przy boku profesora Janusza Boguckiego, swojego drugiego męża. Nina architektka, Nina poetka, Nina dziennikarka, Nina artystka…

Szczegółowej kwerendy podjęły się badaczki z Fundacji Kultury Wizualnej Chmura, Aleksandra Grzonkowska i Anna Ratajczak-Krajka oraz zaproszona do projektu Marta Szymańska, czułe na (nie)obecność kobiet w historii kultury w Polsce. Kalendarium jest zaledwie początkiem poszukiwań i próbą poukładania w jedną całość życia i twórczości Niny Smolarz. Za nami pierwsze rozmowy, odkrycia i tropy. Przed nami dalsze szczegółowe kwerendy w archiwach prywatnych i instytucjonalnych, wywiady z jej współpracownikami i przyjaciółmi, podróże śladem jej działań i artystycznych dokonań. Wiemy już na pewno, że warto przywrócić Ninie Smolarz jej indywidualne miejsce w historii fotografii, dziennikarstwa i tworzenia wystaw artystycznych. Jesteśmy otwarte na współpracę i liczymy na pomoc w uzupełnianiu zasobów kalendarium.